Handtvätt

Handtvätt
Handtvätt

En smutsig bil binder fukt och föroreningar och rostar därför lättare än en bil som hålls ren. Det är därför viktigt att tvätta bilen regelbundet.En handtvätt är i de flesta fall det skonsammaste sättet att tvätta bilen som dessutom säkerställer att alla ytor blir rena. Vi använder svamp och högtryckstvätt och anpassar kemikalierna efter bilens behov. Som standard använder vi ett milt bilschampo. Om det behövs använder vi i första hand alkalisk avfettning. En petroleumbaserad avfettning används om det finns tjära på bilen.

Pris från: 345 :-

 

 

Tvätt & Städning

Handtvätt
Handtvätt

Det löpande underhållet av bilen gör att den blir behagligare att vistas i och säkerställer att den inte åldras i förtid.Bilen tvättas utvändigt genom handtvätt . Interiört städas bilen genom att kupén dammsugs, fönstren putsas och paneler torkas av. Självklart rengör vi även gummimattor och bilens dörrkanter.

Pris från: 895:-

 

 

 

Motortvätt

Motortvätt
Motortvätt

Vid motortvätten avfettas motorutrymmet och motorns delar så de blir fria från fett och olja. Vi undviker att rengöra eller spola vatten direkt på bilens elektronik.Det kan vara känsligt för vissa bilmodeller att tvätta bilens motor på grund av all elektronik.Kontrollera gärna vad som gäller för din bil och om tillverkaren rekommenderar tvätt av motorn.

Pris från: 395:-

 

 

 

Klädseltvätt

kladseltvatt
Klädseltvätt

Klädseltvätt kan behövas när bilens säten blivit smutsiga, något har spillts ut eller om en luktkälla behöver tas bort.

Vid en klädseltvätt används hetvatten i kombination med en smutslösande kemikalie. Vi använder en speciell tvättmaskin som sprutar kemvätska samtidigt som den suger upp det smutsiga vattnet. Detta ger textilen en genomsköljning så att smutsen försvinner. Efter tvätten torkas klädseln med hjälp av en avfuktare. Processen upprepas tills resultatet är fullgott.

Pris från:  / säte